1 Linka 900
2 realizace
3 projekty
Česká technologie do české kuchyně

Servis


Vlastimil Plíva
+420 777 557 725


Záruční servis

Poskytujeme záruční servis zařízení, které jsme instalovali. Opravy zařízení jsou prováděny u zákazníka (šetříme Vám čas) naším servisním technikem. Po příjezdu na místo opravy technik provede kontrolu všech funkcí spotřebiče a po zjištění závady postupuje v opravě spotřebiče, případně objedná náhradní díl, nemá-li jej v servisním automobilu.

Pro záruční servis je nutné předložení záručního listu, případně nabývací faktura. Servisní technik uvede na druhé straně záručního listu či faktury provedené práce. Při nepředložení dokladu o koupi či záručního listu, nebude, bohužel, záruční oprava uznána a zákazník uhradí v plné výši práci technika vč. cestovného a náhradních dílů.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími vlivy, jako jsou například poruchy v el. síti, poškození vzniklé živelnými pohromami, nevhodnými provozními podmínkami, používáním jinou, než zaškolenou osobou/obsluhou, poškození vzniklé nesprávnou manipulací, byl-li výrobek používán k jiným účelům, než je určeno výrobcem, na závady vzniklé běžným opotřebením, nebo byl-li výrobek používán v rozporu s návodem k použití.

Záruka zaniká po zásahu do spotřebiče neoprávněnou osobou, tedy jinou, než servisním technikem, nebo osobou pověřenou dodavatelem. Záruka se rovněž nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající opotřebení (gumová těsnění, žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka platí pouze při dodržování pravidelných 12-ti měsíčních prohlídek naším servisním technikem, pokud tyto prohlídky výrobek vyžaduje (uvedeno v záručním listě). Tyto servisní preventivní prohlídky si zákazník hradí v plné výši včetně případné výměny opotřebovatelných dílů, jako jsou například filtry, těsnění apod. Zákazník v plné výši hradí také cestovné, jedná-li se o výrobek, který nelze k dodavateli doručit a je nutné za prohlídkou, ale i za opravou vyslat servisního technika. Tyto preventivní prohlídky si zákazník sjednává sám písemně na naší adrese, e-mailu, či telefonicky na našem tel. čísle.Neuznání záruky

Pokud nebude oprava zařízení z jakéhokoliv důvodu výše uvedeného uznána jako záruční, může být vadný díl, případně zařízení zasláno výrobci na posouzení na žádost zákazníka. Toto posouzení v případě neuznání výrobcem jako vadou výrobku, tedy záruční, si zákazník hradí v plné výši.Pozáruční servis

Vždy poskytujeme pozáruční servis těch zařízení, která jsme Vám instalovali. V případě, že požadujete servis spotřebiče, který není instalován technikem naší společnosti, je nutné telefonicky kontaktovat vedoucího servisu a domluvit s ním podmínky případné opravy.Servis stolního zařízení

Výjezd technika neprobíhá u stolních a malých přenosných spotřebičů jako jsou fritézy, mikrovlnné trouby, mixéry apod. Tyto výrobky, prosím, zašlete na adresu našeho obchodu, případně je dovezte osobně.

V případě záručního servisu je nutno předložit záruční list či doklad o koupi.