1 Linka 900
2 realizace
3 projekty
Česká technologie do české kuchyně

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.


Obsah obchodních podmínek

      I.        Obecná ustanovení

     II.        Uživatelský účet

    III.        Obchodní podmínky pro Českou republiku

   IV.        Záruční a Reklamační podmínky pro Českou republiku


OBECNÁ USTANOVENÍ

1.      Prodávající je obchodní společnost ELKUS s.r.o., se sídlem nám. Prokopa Velikého 443/12a, 400 01 Ústí nad Labem-Předlice, IČ: 47309610, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, DIČ CZ47309610, e-mail obchod@elkus-gastro.cz, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elkus-gastro.cz

2.     Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.elkus-gastro.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3.      Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovně Prodávajícího.

4.       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.elkus-gastro.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

5.     Spotřebitelem (dále též „kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále taktéž „Prodávající“), nebo s ním jinak jedná.

6.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

7.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

8.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Pro registrované platí sleva 10 % na zboží v našem e-shopu. Platí pouze na nezlevněné zboží.

2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

I. Způsoby dodání zboží

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou dle Vašeho výběru z námi nabízených možností. Cena poštovného/dopravného je uvedena v potvrzení objednávky. Balné neúčtujeme. V případě odeslání zboží přímo z centrálního skladu nezaručujeme Vámi zvolenou přepravní společnost, neboť centrální sklad si přepravní společnost vybere sám. Cena však zůstává nezměněna.

II. Přehled cen dopravy

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.

III. Způsoby platby

a)     bankovním převodem

Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email a vystavenou proforma fakturu, ve které naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo proforma faktury. V realizační faktuře, která Vám bude doručena se zbožím, případně zaslána poštou (v případě, že zboží odchází z centrálního skladu rovnou k zákazníkovi - centrální sklad faktury nezasílá), bude záloha odečtena.

Platby složenkou neakceptujeme.

b)    na dobírku (hotově při převzetí zboží)

Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo pracovníkovi přepravní společnosti oproti dokladu o zaplacení. Doklad o zaplacení slouží k potvrzení platby faktury za zboží, která bude přiložena u zboží, případně zaslána poštou (v případě, že zboží odchází z centrálního skladu rovnou k zákazníkovi - centrální sklad faktury nezasílá).

c)     hotově při osobním odběru

Zboží zaplatíte při jeho převzetí na místě osobního odběru. Osobní odběr lze provést v našem kamenném obchodě v sídle firmy.

IV. Dodací lhůty

Dodací lhůta je obvykle do 5ti pracovních dnů, není-li uvedeno jinak u konkrétního zboží. O termínu dodání budete informováni na Vámi uvedený e-mail do 2 pracovních dnů od objednání.

V. Další ujednání

1. Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti prodejce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3. Přání kupujícího (dodatek)

Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

4. Platnost cen

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.  -  Tiskové chyby v cenách a popisech vyhrazeny.

5. Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je pouze na objednávku a je cenově náročnější, je povinen kupující uhradit nevratnou finanční zálohu v obvyklé výši 40% z prodejní ceny zboží nebo uhradit kupní cenu před odesláním zboží. Cenově náročnějším případem se rozumí objednávka zboží nad 15000 Kč. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje potvrzení objednávky ze strany kupujícího písemně na adresu sídla, či e-mailem.

6. Akční ceny

Tyto ceny platí do vyprodání zásob.

7. Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je součástí zásilky nebo osobního prodeje, případně je zaslán poštou ze sídla firmy (v případě, že zboží odchází z centrálního skladu rovnou k zákazníkovi - centrální sklad daňový doklad nezasílá). Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách výrobce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

8. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele. Mají tedy pouze informační charakter.


ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO ČESKOU REPUBLIKU

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše obchodní oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady zapsat do přepravního listu dopravce a co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: info@elkus-gastro.cz nebo korespondenční poštou na adresu provozovny.

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku . Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje

1. Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy. V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

·         Dodáním nově věci nebo věci chybějící

·         Odstranění vady opravou věci

·         Poskytnutí přiměřené slevy

·         Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

2. Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

·         Odstranění vady

·         Poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje:

a)     na vady vzniklé běžným používáním

b)     nesprávným použitím výrobku

c)     nesprávným skladováním

d)     na vady vzniklé mechanickým opotřebením a poškozením živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy ELKUS s.r.o.,  postupovat následujícím způsobem:

Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně, či osobně na sídle provozovny společnosti ELKUS s.r.o., nám. Prokopa Velikého 443/12a, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice, v pracovní dny od 7:00 do 15:30. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši fakturační adresu, vč. IČ, příp. DIČ.

Spolu s reklamovaným zbožím je nutno dodat veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list (pokud byl přiložen).

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou). Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

·         Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a tomto pořídí písemný zápis

·         Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu

·         Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na zákaznické lince, případně emailem info@elkus-gastro.cz až do chvíle, kdy bude písemně potvrzen termín dodání zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. K odstoupení dochází až v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího potvrzený opravný daňový doklad na zboží, jež vrátil. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu ELKUS s.r.o., nám. Prokopa Velikého 443/12a, 400 01  Ústí nad Labem (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) nebo emailem na adresu e-mail info@elkus-gastro.cz. 

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:

·         Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy

·         zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit

·         bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího

·         zboží podléhá rychlé zkáze

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014. Změny VOP vyhrazeny.


Vladimír Plíva

jednatel společnosti

ELKUS s.r.o.